Regulamin

REGULAMIN POKOI GOCINNYCH VIP

W Pokojach Gościnnych VIP obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00 rano.

Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia. Pokoje Gościnne VIP nie zwraca wpłaconych kwot tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.

Najmujący pokój Gość Pokojów Gościnnych VIP zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

Rozpoczęcie pobytu w Pokojach Gościnnych VIP jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.

Gość Pokoi Gościnnych VIP nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

Pokoje Gościnne VIP nie wyraża zgody na przebywanie osób nie zameldowanych na terenie obiektu.

Pokoje Gościnne VIP może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę gościom, pracownikom pensjonatu lub innym osobom przebywającym w pensjonacie.

Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci

Gość Pokoi Gościnnych VIP ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałe z jego winy.

Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Pokoje Gościnne VIP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza terenem obiektu.

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Pokoje Gościnne VIP przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy.

Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, Hotel ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania Gościa z Hotelu, po wcześniejszym uregulowaniu zamówionych przez Gościa świadczeń oraz pokryciu ewentualnych uszkodzeń powstałych na terenie obiektu z jego winy.